لالا کن دختر زیبای شبنم؛ لالا کن رویه زانویه شقایق؛ بخواب تا رنگ بی مهری نبینی؛ تو بیداریه که تلخه حقایق؛ تو مثله التماس من میمونی…