تویی فقط اونکه حواسش به نوکره؛ تویی فقط اونکه برام سایه ی سره؛ تویی فقط اونکسی که مارو میخره؛ دوسم داره آقام ، دلیلشه این اشکام؛ کی میگه که من تنهام ای جونم حسین... نماهنگ «دوستت دارم حسین» با نوای محمدجعفر متقین.