خدا دیدنی نیست همه جا هست شما میتونید اونو همه جا حس کنید حالا من همه جا رو می گردم تا همه چی رو بهش بگم حتما هرچی توی دلم هست؛ بازسازی صحنه دیالوگ احساسی و تاثیرگذار فیلم رنگ خدا مجید مجیدی بعد از بیست و سه سال