نماهنگ «یوسف زهرایی» همخوانی در وصف و انتظار امام زمان علیه السلام.