پشت صحنه جالب سریال «جیران» که بهرام رادان بمناسبت تولد امیر جعفری منتشر کرد؛ کل بازیگران با امیر جعفری بر سر صبحانه خوردنش در ساعت ده صبح.