برشی از سریال امنیتی گاندو دو که که شارلوت جاسوس انگلیس در مهمانی به یکی از عوامل سفارتخانه کشوری این تیکه رو می اندازه؛ سریال گاندو به کارگردانی جواد افشار و با بازی وحید رهبانی، داریوش فرهنگ، بیاینا محمودی و مجید نوروزی