کار سختیه به 3 نفر بگی بچه خانوادت نیستی... سکانسی از سریال دختران حوا با بازی یکتا ناصر و گوهر خیراندیش.