چقده میدونی خستم دلمو صد بارشکستم، که یه جوری بشه که دل تورو بدست بیارم، قاتلم بغض گلومه، دیگه بحث آبرومه، حتی یه اشک درست درمون روضه هم ندارم، بذار آقا فقط اینبار برسم برای دیدار، میام واین دفعه جونم رو پیشت گرو میذارم، مرغ پربسته شدم، بخدا خسته شدم؛ کلیپ زیبای مداحی سید رضا نریمانی