قلعه ایرج پیشوا در سایه بی مهری و کم لطفی مسوولان میراث فرهنگی استان تهران و شهرستان پیشوا محل دفن زباله ساختمانی و کشاورزی شده که قسمت‌هایی از این قلعه توسط عوامل انسانی درحال و گذشته تخریب شده است.