زندگی میدون جنگ نیست که یکی بگه تو و خانواده‌ت باید برای هزینه‌های شروعش تا کمر برید زیر قرض و اون یکی بگه تو باید کاری کنی که تا سالها آینه جادویی قصر نامادری سیندرلا بگه عروسی من باشکوه‌ترین عروسی فامیل بوده.