تا حالا فکر کردید چرا اینستاگرام دائم تصاویر نیمه برهنه زنان را نشان میدهد در حالی که انتخاب‌های شما طبیعت، غذا و یا کارهای هنری است؟!