کلیپ کوتاه سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در مورد اینکه با اهل بیت چه کردند.