محمد معتمدی نوشت:شاید یک شب بیایی؛ کلیپ همخوانی ترانه تیتراژ فیلم سیانور ساخته بهروز شعیبی توسط عوامل آن