خب آخر و عاقبت استفاده از کلیپ های ترفند اینترنتی، پسره اینقدر با چسب سعی می کنه لکه کاپشن رو از بین ببره تا ببینید چی میشه