«آیت‌الله» روایتی است سیاسی از زندگی آیت‌الله خوئی و به دستاوردها، چالش‌ها و مظلومیت‌های مرجعیت و حوزه علمیه نجف اشرف می‌پردازد.