کلیپ تصویری کوتاه سخنرانی حاج آقا قرائتی با موضوع: پول آتش زدن بهتر از سیگار کشیدن.