اثبات شنیدنی ولایت امیرالمومنین علیه السلام، از قدیم گفتن حرف حق جواب نداره ! علی مع الحق و الحق مع علی.