تو همین هفته آمار مبتلایان هفتگی اروپا نسبت به مدت مشابه گذشته ۶۴ درصد افزایش داشته و وضعیت هلند، دانمارک، پرتغال و لوکزامبورگ قرمز اعلام شده