دو مدل دانش آموز داریم نوع اول و نوع دوم در بخش هایی از انیمیشن بچه رئیس 1 و دانشگاه هیولاها.