داغ و درفش برای کیه؟ کی کمر به قتل ارسلان بسته؟ برشی از سریال بانوی عمارت که مستنطق شروع به بازجویی از شازده ارسلان می کنه