میان همه آدم‌هایی که می‌آیند و می‌روند، یک نفر اما یادش تا همیشه خواهد ماند، و تا آخر عمر هربار که حرف عشق شود، جز او به یاد کسی نخواهی افتاد …