زندگی... کلیپ امروز با صدای محمدحسن تک متن از مهتاب خلیفپور.