اون لحظه‌ای که آماده‌ی تسلیم شدنی معمولا همون لحظه‌ ایه که دقیقا قبلش معجزه اتفاق میفته؛ تسلیم نشو، کلیپ انگیزشی کوتاه 15 ثانیه ای مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ