قلم به دست گرفتم خدا خدا بنویسم، بخاطر دل خود نامه ای جدا بنویسم؛ موزیک ویدئوی زیبای «قلم به دست گرفتم خدا خدا بنویسم» باصدای استاد کریمخانی