گفتم: خیلی نا امیدم گفت: ناامیدم نباش من همواره با توام؛ کلیپ کوتاه 1 دقیقه ای انرژی بخش قرآنی مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ