سکانسی زیبا از سریال زیر پای مادر با بازی کامبیز دیرباز و مهناز جعفری