تزیین برنج با زعفران خیلی شیک و مجلسی برای دیس برنج سفره مهمانی