نخستین پرتاب فضاپیمای سرنشین دار شرکت فضایی بلو اوریجین با حضور جف بزوس؛ رئیس شرکت آمازون توسط مهندس جهان پناه