تبدیل اعتراض مسالمت آمیز مردم به خشونت توسط گروهک تروریستی الاحوازیه با پرچم این گروهک که هنوز خاطره قتل های آن ها را فراموش نکرده ایم.