کلیپ کوتاه 15 ثانیه ای ویژه روز عرفه روز دعا و نیایش.