ویدئوی ساختنی از یک بطری دور ریز پلاستیکی یک گلدان شیک با طناب کنف بسازید.