مرحوم صدر: پدرم مهندسی نظامی یود اما علاقمند به ادبیات به من توصیه کرد که بجای این اطلاعات بی مصرف شعر مولانا و حافظ و سعدی حفظ کن تا چراغ راهت باشه و او درست می گفت.