کلیپی از نظر مجری بی بی سی درباره فیلم قهرمان به کارگردانی اصغر فرهادی و نظر وی درباره این فیلم