روضه خوانی ویژه روز عرفه و توسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام با نوای مهدی شهرابی.