علیرضا رشیدیان رییس سازمان حج:با عربستانی‌ ها درباره حج مذاکره کردیم ولی همکاری نکردند. در عربستان کنسرت و فوتبال برگزار می‌کنند، اما حج را که یک واجب شرعی است، محدود می‌کنند. مراسم حج امسال بین ۶۵ تا ۱۱۶ میلیون تومان برای زائران هزینه برمی‌دارد.