با آه سرد و غفلت، با اشک گرم خجلت با نفس سرکش خود، آورده ام شکایت از بس گناه کردم، دل را سیاه کردم عمر عزیز خود را، من صرف آه کردم... مناجات زیبای محمدحسین پویانفر ویژه روز عرفه.