توی خونه می تونید گلدان خوشگل و زیبا با این ترفند راحت از گچ بسازید و استفاده کنید