کلیپی از سید کاظم روح بخش درباره سگ گردانی، نجاست سگ و اسلام و حقوق حیوانات