امروز ۲۸ تیرماه سالگرد فوت «خسرو شکیبایی» است، روحش شاد و یادش گرامی؛ ویدئویی به نام من از آن دوردست ها آمده هام با صدای زنده یاد تقدیم می شود.