راهکاری برای سریع‌ تر ریشه کردن گل رز آموزش داده شده است. گل رز با کمک سیب زمینی و کمی لیف نارگیل سریع‌ تر ریشه خواهد کرد.