هیچ‌وقت به تهش فکر نکن، چون ممکنه برسی به غم! ته زندگی به این قشنگی، می‌رسی به مرگ! ته یک روز خوب، ممکنه برسی به شبِ پر از فکر و خیال! ته یک خاطره قشنگ، ممکنه برسی به یک یادش بخیر! از حس و حال الانت لذت ببر، در لحظه زندگی کن... به تهش فکر نکن... فاطمه‌ سادات مطهری