امروز با خانم فاطمه علاء الدینی درباره یکی ازمحبوب‌ترین گیاهان آپارتمانی این روزا یعنی سانسوریا گپ زدیم.