دریم‌کچر یا کابوس‌گیر در فرهنگ سرخپوست‌ها اسم یک وسیله‌ی دست‌ساز از چوب و اشیایی مثل پر و مهره است که اعتقاد داشتن با آویزان کردنش، رویاهای آشفته از کسی که در خوابه دور می‌شه. این روزها از این دست‌سازه استفاده تزیینی داره و درست کردنش هم خیلی ساده‌ست برای همین سارا امروز سراغ آموزش یه دریم‌کچر جذاب رفته.