روایت داستانی توسط حاج آقای عالی درباره نام امیرالمومنین که خدا به حضرت علی علیه السلام داد.