این زنان ما مثل شیر در مبارزات شرکت کردند تا انقلاب پیروز شد و ما نمی خواهیم آن وضع قبل و ابتذال برای زنان دوباره پیش بیاید؛ بخشی از سخنان حجت الاسلام طالقانی درباره زنان و انقلاب