روحانی با نگرانی‌ اش بخاطر سلبریتی‌ ها مسبب بی برقی امروز شد؛ مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: اگر طرح افزایش برق پرمصرف ها در سال‌های ۹۲ و ۹۳ اجرا می‌شد امروز قطعی برق نداشتیم، متاسفانه روحانی نگذاشت اجرا شود.