سخنرانی کوتاه مقام معظم رهبری از دوران امامت امام محمد باقر علیه السلام.