می‌دونستین هر بک کیلو اضافه وزن، می‌تونه تا سه برابر فشار به زانوها بیاره؟ این نکته و خیلی نکات آموزشی و مراقبتی دیگه رو می‌تونین توی گزیده گفت‌وگوی ما با خانم دکتر زهرا مصلی نژاد در خونه عصر شیرین ببینین.