برنامه کودکانه بچه های ایران با اجرای عروسکی با نام نادر است که در هر قسمت چند کارتون قشنگ و پیام های کودکانه ارایه می دهد، بچه ها توی کارهاتون منظم باشید، کارتونهای امروز مهد کودک حیوانات، قاصدک ها، همه جوره ماجرا.