برای درست کردن قرمه کدو ترکی مواد لازم، کدو، رب، پیاز، سبزی شوید، برنج